กปภ. บริหารจัดการน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตในสภาวะฝนทิ้งช่วง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. บริหารจัดการน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตในสภาวะฝนทิ้งช่วง

09 เมษายน 2562


กปภ. บริหารจัดการน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตในสภาวะฝนทิ้งช่วง

          ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาภูเก็ตอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแนวทางจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะประสบปัญหาภัยแล้งและเพิ่มมาตรการเสริมพลังภัยแล้งเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แหล่งน้ำดิบ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ของ กปภ.สาขาภูเก็ต มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝนทิ้งช่วง กปภ. คณะผู้บริหารจากส่วนกลางจึงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อหาแนวทาง  การบริหารจัดการน้ำต้นทุนให้ทุกภาคส่วนมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2562 เช่น แหล่งน้ำเพิ่มเติมจากขุมเหมืองต่าง ๆ การบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำในลักษณะสามประสานประชารัฐและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือทุกครัวเรือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด"Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" เริ่มจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธีช่วยให้ประหยัดได้ทั้งน้ำและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนว่าไม่มีจุดแตกรั่วซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน