ชำระค่าน้ำประปาง่าย ๆ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ชำระค่าน้ำประปาง่าย ๆ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่


ชำระค่าน้ำประปาง่าย ๆ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของกปภ. ทุกสาขาในจังหวัดสงขลาสามารถชำระค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.0018.00 น.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

            นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจรอยต่อระหว่างประเทศสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง กปภ. ร่วมวางรากฐานระบบประปาเพื่อผลักดันเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบัน กปภ. บริหารการบริการน้ำประปาผ่าน กปภ. 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาสงขลา หาดใหญ่ สะเดา นาทวี ระโนด และพังลา รวมผู้ใช้น้ำกว่า 170,000 ครัวเรือนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กปภ. จึงมุ่งมั่นยกระดับการบริการน้ำประปาเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยล่าสุด กปภ. ร่วมกับจังหวัดสงขลาและ  ส่วนราชการรวม 6 หน่วยงาน เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ เคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม โดยต้องเป็นการชำระค่าน้ำประปาตามรอบบิลและ  อยู่ภายในกำหนดชำระเท่านั้น ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา   ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ กปภ. ทุกสาขาในจังหวัดสงขลา สามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการของ กปภ. ได้ที่เคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยเปิดให้บริการใน  วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00– 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน