การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงาน “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล” วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงาน “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล” วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงาน “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล” วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงาน "พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล (วันนี้) วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) /หัวหน้างานผลิต /หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ / หัวหน้างานบริการเเละควบคุมน้ำสูญเสีย 1 เเละพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ / ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้นำองค์กรภาคเอกชน เเละประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนเเก่น ทั้งนี้ พนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (ชั้นพิเศษ) ได้ร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสา พร้อมเเจกจ่ายน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ให้เเก่เจ้าหน้าที่ เเละประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน