กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (พื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (พื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (พื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านศิลา  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

(วันนี้) วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ
✅เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา
✅ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำ                                     ✅ประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระค่าน้ำประปา   
✅ระบายตะกอนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ               ✅แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง 
ณ บ้านศิลา  ศาลาประชาคมบ้านศิลา หมู่ 1 อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
โดยมีวัตุถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปา /ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำยังสำนักงาน เเละประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ การใช้น้ำประปาของ กปภ. ทั้งนี้ มีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าน้ำประปา จำนวน  152 ราย  โดยสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน