ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตำบลโคกสำเริง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับอนุกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตำบลโคกสำเริง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับอนุกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตำบลโคกสำเริง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับอนุกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันนี้ (วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และนายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่ตำบลโคกสำเริง อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน อนุกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) : ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน