จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”


จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงาน จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" และ 5 ส. ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณพื้นที่สถานีผลิต-จ่ายน้ำปลักแรดและซ่อมแซมระบบสัญญาณเตือนปริมาณน้ำในถังน้ำใสที่ชำรุด

เลื่อนขึ้นข้างบน