กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.


กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในงาน "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 11" อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เลื่อนขึ้นข้างบน