การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วมกันดำเนินการล้างถังน้ำใสขนาด๕๐๐ ลบม.ณ.สถานีจ่ายน้ำหนองรีจำนวน ๑ ถัง ประจำปี๒๕๖๒ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วมกันดำเนินการล้างถังน้ำใสขนาด๕๐๐ ลบม.ณ.สถานีจ่ายน้ำหนองรีจำนวน ๑ ถัง ประจำปี๒๕๖๒ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วมกันดำเนินการล้างถังน้ำใสขนาด๕๐๐ ลบม.ณ.สถานีจ่ายน้ำหนองรีจำนวน ๑ ถัง ประจำปี๒๕๖๒ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

เมื่อวันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญนำโดย นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญพร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตนายวินัย ไผ่ทอง และพนักงานในสังกัด ร่วมกันดำเนินการล้างถังน้ำใสขนาด๕๐๐ ลบม.ณ.สถานีจ่ายน้ำหนองรีจำนวน ๑ ถัง ประจำปี๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อความใสสะอาดของน้ำประปาและได้ตามมาตรฐาน  มีความปลอดภัยสร้างความมั่นในคุณภาพให้กับผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน