การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

          วานนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานีจ่ายน้ำหนองแวงเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นโดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน