On The Job Training (OJT) การวิเคราะห์น้ำสูญเสียแต่ละ DMA (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

On The Job Training (OJT) การวิเคราะห์น้ำสูญเสียแต่ละ DMA


On The Job Training (OJT) การวิเคราะห์น้ำสูญเสียแต่ละ DMA

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม On The Job Training (OJT) การวิเคราะห์น้ำสูญเสียแต่ละ DMA โดยมีนายชาติชาย บุญฤทธิ์ ตำแหน่งพนักงานประปา 6 เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้การวิเคราะห์น้ำสูญเสียแต่ละ DMA เพื่อสามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน