รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 โดยมี เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีประเด็นสำคัญคือการหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำในพื้นที่ จ. ปทุมธานี เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้น้ำประปาและสามารถลดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำประปาอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน