คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๕ เข้าตรวจประเมิน GECC กปภ.สาขากระนวน จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๕ เข้าตรวจประเมิน GECC กปภ.สาขากระนวน จ.ขอนแก่น


คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๕ เข้าตรวจประเมิน GECC กปภ.สาขากระนวน จ.ขอนแก่น

          วานนี้ (วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน นำโดย ว่าที่พันตรีกฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เข้าตรวจประเมินการยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่จะต้องได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย โดยทางคณะฯ ได้เดินสำรวจอาคารสถานที่ และจุดอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมร่วมพูดคุยกับผู้ใช้น้ำ ตลอดจนพิจารณาเอกสารใบสมัคร เอกสารประกอบเชิงประจักษ์ และสอบถามในประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน สู่การประเมินให้คะแนนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน