ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาธัญบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาธัญบุรี


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาธัญบุรี

วันนี้ 12 มิถุนายน 2562 โดยเรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเส้นท่อ GRP 1000 มม. จากสถานีผลิตน้ำคลอง 13 ถึงวัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน