การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง และหน่วยบริการภักดีชุมพล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง และหน่วยบริการภักดีชุมพล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง และหน่วยบริการภักดีชุมพล

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้ให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) พร้อม นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เเละคณะผู้บริหารจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง และหน่วยบริการภักดีชุมพล  พร้อมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง เพื่อปฏิบัติและพัฒนางานให้กับองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน