คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น

คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น

          วานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล นำโดย นายสุนันท์ รักษาชัฎ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ ๕ เข้าตรวจประเมินเกณฑ์ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ และด้านผลลัพธ์ โดยสำรวจพื้นที่โดยรอบของอาคารสำนักงาน จุดให้บริการประชาชน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ พื้นที่จอดรถ ทางลาดสำหรับรถเข็น กริ่งกดสัญญาณขอความช่วยเหลือ จุดแรกรับ จุดพักรอ และจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เป็นต้น พร้อมร่วมประชุมตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง สู่การนำไปประเมินผลให้คะแนน เพื่อการพิจารณารับรองให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน