กปภ.สาขาชนบท ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนบท ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

กปภ.สาขาชนบท ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท นำโดย นายชูชาติ บุญเปียง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจประเมินการยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้คะแนนประเมินผลด้านต่างๆ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ เกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ โดยได้เดินสำรวจอาคารสถานที่ เยี่ยมชมโรงกรองน้ำ และจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ ประกอบกับการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความชัดเจนยิ่งขึ้น โดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท ได้ดำเนินการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับบริการ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

เลื่อนขึ้นข้างบน