คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน GECC ณ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน GECC ณ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ


คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน GECC ณ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ

          (วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และคณะ ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ นำโดย นายสำรวย จันทะอ่อน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ ร่วมกับหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจประเมินการยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้ตรวจอาคารสถานที่ภายนอก และภายในอาคารสำนักงาน จุดให้บริการ จุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และจุดอื่นๆ ตามกำหนด พร้อมตรวจประเมินเอกสารประกอบการพิจารณาด้านหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้ง ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ เพื่อประเมินผลให้คะแนนสู่การรับรองมาตรฐานฯ ต่อไป การนี้ สื่อมวลชนจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมบันทึกภาพการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน