การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมปิดตรวจสอบ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมปิดตรวจสอบ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมปิดตรวจสอบ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖

          วานนี้ (วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายจักรพงษ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบของงวดการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยทางฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักตรวจสอบ ได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเน้นย้ำถึงความถูกต้อง และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน