ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ให้การต้อนรับโดย ว่าที่พันตรีกฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด โดยได้ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ และให้แนวทางการจัดทำแผน BCP จากนั้นได้เดินทางไปยังเยี่ยมชมระบบต่างๆ ณ หน่วยบริการวังชัย สถานีจ่ายน้ำค่ายเปรม และแม่ข่ายกระนวน โดยมี นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมภาค สาขาน้ำพอง พร้อมด้วย นายสุดใจ สนิทนวล ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน