กปภ.สาขาขนอม ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเขาพลายดำ จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเขาพลายดำ จ.นครศรีธรรมราช


กปภ.สาขาขนอม ร่วมขับเคลื่อนโครงการ  “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเขาพลายดำ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งอำเภอขนอมกำหนดเป็นถนนสายเขาพลายดำ-ขนอม และกำหนดพิธีเปิดการขับเคลื่อนฯ ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเขาพลายดำ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ กปภ.สาขาขนอม ได้ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด แก่จิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน