กปภ.สาขานครนายก ลงพื้นที่ทำ Steptest บริเวณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ลงพื้นที่ทำ Steptest บริเวณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


กปภ.สาขานครนายก ลงพื้นที่ทำ Steptest บริเวณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 22.00 - 02.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี มอบหมายให้ นายภมรศักดิ์ จินาวิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ทำ Steptest บริเวณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อหาจุดแตก/รั่ว และลดน้ำสูญเสียตามนโยบาย กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน