สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓/๒๕๖๒

สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓/๒๕๖๒

          วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ ๒) เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓/๒๕๖๒ โดยมี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด เขต ๖ และเขต ๗ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ณ ห้องประชุม ๑ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ภายในการประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสาขา อาทิ เรื่องการลดน้ำสูญเสีย การเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การส่งเสริมทางด้านการตลาด และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก นางนาตยา เสาวธารพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร ๑) พร้อมด้วย นายนิธิศ ทองสะอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และคณะ ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง การประมาณราคา สัญญาก่อสร้างของ กปภ. และธรรมาภิบาลสัญจร ตามลำดับ นอกจากนี้ การประชุมในวันที่สอง ยังได้เน้นย้ำในเรื่องแนวทางแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร จ้างเหมาตัดมาตร และประสานมาตร เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน