กปภ.สาขาอุดรธานีจัดกิจกรรมเติมใจให้กันพื้นที่บ้านตาด พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานีจัดกิจกรรมเติมใจให้กันพื้นที่บ้านตาด พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ


กปภ.สาขาอุดรธานีจัดกิจกรรมเติมใจให้กันพื้นที่บ้านตาด  พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุดรธานี จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน) ณ พื้นที่บริการเขตบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นำทีมโดยนางสุดาพร ฤทธิ์มหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมกับนายสมศักดิ์ จันทร์สุวรรณ หัวหน้างานบริการ พร้อมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะลูกค้าถึงบ้าน ด้วยความใส่ใจและห่วงใยลูกค้าได้แนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน วิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงบริการเสริม "รับติดตั้งประปานอกสถานที่" พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งในราคาแบบเหมาจ่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน