กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพยุหะคีรี (โรงกรองน้ำแม่ข่ายพยุหะคีรี) นำโดย นายชูศักดิ์  เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี หัวหน้างานและพนักงานในสาขาโดยพร้อมเพรียงกัน 

เลื่อนขึ้นข้างบน