กปภ.สาขาบ้านผือร่วมกิจกรรม CSR ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำดิบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านผือร่วมกิจกรรม CSR ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำดิบ


กปภ.สาขาบ้านผือร่วมกิจกรรม CSR ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำดิบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือร่วมกิจกรรม CSR พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด ในกิจกรรมขุดลอกวัชพืชในหนองงาน บ.นางิ้ว ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของ กปภ. โดยนายกล้าศึก ก้องกำไก ผจก. พร้อม หัวหน้างานผลิต พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดนำทีม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.ต่อชุมชนด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน