"มั่นใจคุณภาพ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

"มั่นใจคุณภาพ"

22 กรกฎาคม 2562


"มั่นใจคุณภาพ"

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจการสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านทดสอบทางห้องปฏิบัติการและการสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยจะร่วมกันสร้างเครือข่ายด้านการทดสอบ พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและระบบการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีความแม่นยำ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีจากการได้ใช้น้ำประปาที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน