กปภ.ข.4 บริการน้ำดื่มกิจกรรม "สุราษฎร์ธานี Big Cleaning Day 2562" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 บริการน้ำดื่มกิจกรรม "สุราษฎร์ธานี Big Cleaning Day 2562"


กปภ.ข.4 บริการน้ำดื่มกิจกรรม "สุราษฎร์ธานี Big Cleaning Day 2562"

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้งานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับงานน้ำสูญเสีย กปภ.เขต 4 ลงพื้นที่ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สุราษฎร์ธานีสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562" เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงพลังสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) และเดินขบวนรณรงค์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน