กปภ.ข.4 ร่วมกับ กตภ.1 ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมกับ กตภ.1 ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562


กปภ.ข.4 ร่วมกับ กตภ.1 ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธานในการประชุมเปิดการตรวจสอบภายในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และคณะกรรมการจากงานตรวจสอบภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 1 เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

เลื่อนขึ้นข้างบน