กปภ.ข.๙ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๒๘ ก.ค.๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๙ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๒๘ ก.ค.๖๒


กปภ.ข.๙ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๒๘ ก.ค.๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ มอบหมายให้ พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนน้ำแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ป่าบ้านสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๙
รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน