กปภ. เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำดิบลดลงจากฝนตกน้อยกว่าปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำดิบลดลงจากฝนตกน้อยกว่าปกติ

26 กรกฎาคม 2562


กปภ. เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำดิบลดลงจากฝนตกน้อยกว่าปกติ

          จากสถานการณ์ฝนตกน้อยกว่าปกติในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทำให้แหล่งน้ำดิบมีระดับน้ำลดลง พร้อมเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า สถานการณ์แล้งในฤดูฝนนี้ กปภ.ได้ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดร่วมกับกรมชลประทาน จังหวัด อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามี 12 กปภ.สาขาที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ ประกอบด้วย 1. กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (หน่วยบริการเกษตรวิสัย) ใช้แหล่งน้ำดิบจากลำน้ำเสียวใหญ่ ซึ่งได้มีการสูบผันน้ำจากสระน้ำใกล้เคียงมาเพิ่มเติม 2. กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัยใช้แหล่งน้ำดิบจากลำพังชู มีบึงสระบัวเป็นแหล่งน้ำสำรอง ซึ่งได้มีการสูบผันน้ำจากหนองคูมาเติมบึงสระบัว โดยความช่วยเหลือจาก ปภ.มหาสารคาม 3. กปภ.สาขาหนองไผ่ (หน่วยบริการบึงสามพัน)ใช้แหล่งน้ำดิบจากสระพักน้ำดิบบึงสามพัน และใช้น้ำจากแม่ข่ายหนองไผ่เข้ามาช่วย (ท่อจ่ายเชื่อมกัน) 4. กปภ.สาขาภูเก็ต ใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างฯ บางเหนียวดำ อ่างฯ บางวาดและอ่างฯ คลองกระทะ ซึ่งได้มีการใช้ Mobile Plant  โดยใช้แหล่งน้ำจากพรุจำปาเพิ่มการผลิตเสริมรวมทั้งการดำเนินการซื้อน้ำดิบ/น้ำประปาเอกชน 5. กปภ.สาขาเกาะพะงัน ใช้แหล่งน้ำดิบคลองมะเดื่อหวานและขุมเหมือง และซื้อน้ำจากขุมเหมืองเอกชน 6. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างฯ ห้วยจระเข้มาก และ อ่างฯ ห้วยตลาด ซึ่งได้มีการประสานงานกับชลประทานบุรีรัมย์ ขุดลอกร่องน้ำเพื่อรวมน้ำ ให้ไหลเข้าจุดสูบน้ำ อีกทั้งใช้น้ำจากเหมืองหินเก่าของเอกชน โดยความช่วยเหลือจาก ปภ. ชป. และ กปภ. ร่วมกันดำเนินการ รวมถึง ทบ. เจาะบ่อบาดาลบริเวณรอบอ่างฯ ด้วย 7. กปภ.สาขาสุรินทร์ ใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างฯห้วยเสนง ได้มีการประสานงานกับชลประทานสุรินทร์ โดยความช่วยเหลือจาก ปภ. สูบผันน้ำเข้าอ่างฯห้วยเสนง 8. กปภ.สาขาพิมายใช้แหล่งน้ำดิบอ่างฯห้วยตะคร้อ สระฯหนองตะไก้ และลำน้ำเค็ม ใช้แหล่งน้ำสำรองจากสระเก็บน้ำบ้านหนองแขม และอ่างฯห้วยหินลาด 9. กปภ.สาขาจุน ใช้แหล่งน้ำดิบลำน้ำจุน ลำเหมืองฝายกวาง ดำเนินการประสานจังหวัดเพื่อขอให้ระบายน้ำจากอ่างฯจุน เพื่อสูบมาเก็บในสระเก็บน้ำ และสูบน้ำดิบจากสระเอกชน ผันลงลำเหมืองฝายกวาง 10. กปภ.สาขาเทิง ใช้แหล่งน้ำดิบน้ำแม่ต๊าก ได้ประสานท้องถิ่นเพื่อระบายน้ำจากฝายเหนือจุดสูบน้ำดิบ11. กปภ.สาขาท่าตะโก ดำเนินการสูบผันน้ำจากคลองซอยและบึงบอระเพ็ดมาเติมสระเก็บน้ำ 12. กปภ.สาขาชนแดน ใช้แหล่งน้ำดิบคลองบุษบง และอ่างฯ ห้วยหินฝน ได้ดำเนินการสูบทอยน้ำจากท้ายน้ำมายังจุดสูบ และใช้รถบรรทุกน้ำจาก กปภ.สาขาใกล้เคียงมาช่วย

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กปภ.ทั้ง 12 สาขาได้เตรียมความพร้อมรับมือทั้งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ คาดการณ์ว่าทั้ง 12 กปภ.สาขา จะมีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตจนกว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ทั้งนี้ กปภ.ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้น้ำอย่างประหยัด หากพบเห็นท่อแตกรั่วกรุณาแจ้ง PWA Contact Center1662 เพื่อประสาน กปภ.สาขาในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ โดยเร่งด่วนต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน