กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 7/2562 ติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 7/2562 ติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.


กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 7/2562 ติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.

         วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วยนายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.เขต 1-10 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4                          

          สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญๆ อาทิ การติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ. งวด 9 เดือน (ตุลาคม 61 – มิถุนายน 62), ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนรายงานสถานการณ์น้ำ และผลกระทบการประมาณหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงอัตราน้ำสูญเสีย ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน