รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)

          นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ สถานีผลิตน้ำท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น โดยตรวจดูความเรียบร้อยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 500 ลบม./ชม. ในงานวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 315 มม. และท่อชนิด PE ขนาด 250 มม. ที่ใช้ในการสูบน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนเเก่น (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน