รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหาร กปภ.ข.6 ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหาร กปภ.ข.6 ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหาร กปภ.ข.6 ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น

          (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ร่วมโครงการ "ภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสีย" ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันดำเนินงานระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในพื้นที่ กลุ่มภาคีเครือข่ายขอนแก่น 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขาชุมแพ, สาขาบ้านไผ่, สาขาชนบท, สาขาหนองเรือ และสาขาเมืองพลเพื่อมุ่งเป้าการลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงเวลา 21.00-23.00 น. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในพื้นทีแม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ทั้งนี้ กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยงานน้ำสูญเสีย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ กปภ.สาขา อย่างเต็มกำลัง เพื่อมุ่งผลสำเร็จตามแผนที่ตั้งเป้าไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน