การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11/2562  ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  โดยนายวีระพล จันทรสกา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรม

สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11/2562ประจำเดือน สิงหาคม 2562เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

เดือน ต.. 61- .. 62 ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้น้ำเพิ่มดีกว่าเป้าหมาย ให้เร่งรัดเพิ่มผู้ใช้น้ำ บริการเชิงรุก

โดยการออกพบปะประชาชน ตามโครงการเติมใจให้กัน และลดค่าติดตั้ง 15% ภายในเดือน ตุลาคม 2562,

ติดตามการดำเนินงาน WSP , การลดน้ำสูญเสีย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง ,

การปิดข้อร้องเรียน ให้ทันภายในกำหนด และขอความร่วมมือในการเสริมสร้างปกป้องรักษาภาพลักษณ์ ของ กปภ.

โดยประพฤติปฏิบัติร่วมกับค่านิยม กปภ. ทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน