กปภ.สาขาจันดี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


กปภ.สาขาจันดี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ภายใต้การบริหารงานโดยนางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้มอบหมายให้นายธรรมรัตน์  ศักดิ์ศิริ  หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลื่อนขึ้นข้างบน