กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ 9/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ 9/2562


กปภ.สาขาจันดี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาจันดี นำโดยนางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ 9/2562 โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้สำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร ในการนี้ผู้จัดการได้เน้นย้ำ การดำเนินการหาน้ำสูญเสีย การติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา ให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีในองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน