กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

(วันนี้) วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายสัญญลักษณ์ เบ้าดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายวิลาศ สีละพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ถึงวิกฤติสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ที่ส่งผล กระทบถึงระบบผลิตน้ำประปาของกปภ.สาขาขอนแก่น() ทำให้สูบจ่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่สูงและปลายท่อ บริเวณบ้านม่วง บ้านทุ่ม บ้านน้อย บ้านแดงใหญ่ บ้านหนองกุง และบ้านกุดนางทุย ตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมากปภ.สาขาขอนแก่น() ได้นำรถบรรทุกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาในแต่ละวัน

ในการประชุมหารือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกั โดยในระยะเร่งด่วนเทศบาลเมืองบ้านทุ่มได้ให้การสนับสนุน รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000ลิตร จำนวน 1 คัน และขนาด4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน รับน้ำประปาจากจุดรับน้ำของกปภ.สาขาขอนแก่น() แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับรถบรรทุกน้ำของกปภ.สาขาขอนแก่น() ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

่วนแผนระยะต่อไป ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน ตำบลบ้านทุ่ม เพื่อวางแผนติดตั้งถังบรรจุน้ำกลางสำหรับให้บริการน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคในช่วงวิกฤตินี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ


 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน


 

เลื่อนขึ้นข้างบน