กปภ.สาขาผักไห่ ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาผักไห่ ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา


กปภ.สาขาผักไห่ ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะของบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 

เลื่อนขึ้นข้างบน