การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า ณ ค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า ณ ค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า ณ ค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด

          วันนี้ (วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยงานน้ำสูญเสีย และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด นำโดย ผู้จัดการเยาวเรศ เตชะวงศ์ ยกขบวนเชิญชวนรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ และร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ประจำปี 2562 ณ ค่ายประเสริฐศรีสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 จ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยใช้หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้เข้าพบ พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพูดคุยถึงที่มาของโครงการ และวิธีการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามลำดับ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ได้มอบอุปกรณ์ประหยัดน้ำ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ และพร้อมใจร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใน มทบ.27 เข้าร่วมเดินขบวนอย่างยิ่งใหญ่กว่า 300 ชีวิต

เลื่อนขึ้นข้างบน