การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค

          วันนี้ (วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รวมทั้งผู้อำนวยการกองในสังกัด และนักบริหาร 9 ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา พร้อมเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2562) มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา อาจมีปริมาณฝนในช่วงครึ่งหลังฤดูฝน (เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2562) ในหลายพื้นที่น้อยกว่าปกติอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตามสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ สถานการณ์ฝน และสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน