กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562


กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

        นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน วันที่ 26 สิงหาคม 2562          

        ในโอกาสนี้ ผอ.กรจ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 จากสายงานในสังกัด พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพของกองระบบจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน