กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562


กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

          นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน จัดประชุมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.4 จ.สุราษฎร์ธานี

           ในการนี้ ผอ.กปภ.ข.4 ได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน