ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดหนัก สร้างรอยยิ้ม ปันน้ำใจด้วยเครื่องทำน้ำเย็น รายได้จากโครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง 40th PWA minimarathon 2019กว่า 70 เครื่อง แก่โรงเรียน สถานพยาบาล และ ศาสนสถาน ในพื้นที่ ณ ลานเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดหนัก สร้างรอยยิ้ม ปันน้ำใจด้วยเครื่องทำน้ำเย็น รายได้จากโครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง 40th PWA minimarathon 2019กว่า 70 เครื่อง แก่โรงเรียน สถานพยาบาล และ ศาสนสถาน ในพื้นที่ ณ ลานเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดหนัก สร้างรอยยิ้ม ปันน้ำใจด้วยเครื่องทำน้ำเย็น รายได้จากโครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง 40th PWA minimarathon 2019กว่า 70 เครื่อง แก่โรงเรียน สถานพยาบาล และ ศาสนสถาน ในพื้นที่ ณ ลานเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันนี้ 30 สิงหาคม 2562 ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ในนามประธานชมรม ฯ พร้อมผู้ช่วย ฯ นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง และผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง 40thPWA minimarathon 2019เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้รับเกียรติจาก นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ในนามเป็นผู้แทนผู้ว่าการ กปภ. ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานส่งมอบ ตู้ทำน้ำเย็นกว่า 70 เครื่อง ให้แก่ หน่วยงานที่ขาดแคลนจำนวน 70 หน่วยงานแคลน เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ในเขตพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รวม 22 กปภ.สาขา

เลื่อนขึ้นข้างบน