การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพล และงบประมาณ ช่วยเหลือ กปภ.สาขาที่ประสบภัยน้ำท่วม จากอิทธิพลของพายุโพดุล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพล และงบประมาณ ช่วยเหลือ กปภ.สาขาที่ประสบภัยน้ำท่วม จากอิทธิพลของพายุโพดุล


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพล และงบประมาณ ช่วยเหลือ กปภ.สาขาที่ประสบภัยน้ำท่วม จากอิทธิพลของพายุโพดุล

วันนี้ (2 กันยายน 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ และผู้อำนวยการกอง พร้อมหัวหน้างานในสังกัด ทุกกอง ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพล และงบประมาณ ช่วยเหลือ กปภ.สาขาที่ประสบภัย ได้แก่

กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้รับความเสียหายจากท่อส่งน้ำประปาโดนน้ำพัดขาดหลายจุด ไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาบริการแก่ประชาชนได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ และทำการซ่อมแซมท่อบางส่วนในพื้นที่ที่สามารถทำได้

กปภ.สาขาโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโรงสูบน้ำ (แรงต่ำ) บึงแหลมพะยอม ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำบริการแก่ประชาชนได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบชั่วคราว บนพื้นที่สูง และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประสบปัญหาน้ำหลาก ส่งผลให้น้ำขุ่น เกินมาตรฐานที่จะน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้ เบื้องต้นได้ทำการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว และทีมนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข. 6 ลงพื้นที่ สถานีผลิตน้ำท่าพระ – หนองบัวดีหมี เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

กปภ.สาขามหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาน้ำหลาก ส่งผลให้น้ำขุ่น เกินมาตรฐานที่จะน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้ เบื้องต้นได้ทำการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว และทีมนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.ข. 6 ลงพื้นที่ สถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง (แม่ข่าย)และหน่วยบริการบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กล่าวว่า ขอให้ กองแต่ละกองสนับสนุน และช่วยเหลือ กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเต็มที่ และเตรียมแผนรับมือ พายุลูกใหม่ที่จะเข้าพื้นทีในเร็ว ๆ นี้ นอกจากพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผอ.กปภ.ข.6 กำชับผ่านที่ประชุมให้ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขา เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

เลื่อนขึ้นข้างบน