“กปภ. สนับสนุนการศึกษา” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

“กปภ. สนับสนุนการศึกษา”

02 กันยายน 2562


“กปภ. สนับสนุนการศึกษา”

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กปภ. นำอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา มอบให้โรงเรียนหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 
เลื่อนขึ้นข้างบน