กปภ.ข.4 บูรณาการร่วมกับ กปภ.สาขาไชยา แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในพื้นที่อำเภอไชยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 บูรณาการร่วมกับ กปภ.สาขาไชยา แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในพื้นที่อำเภอไชยา


กปภ.ข.4 บูรณาการร่วมกับ กปภ.สาขาไชยา แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในพื้นที่อำเภอไชยา

        จากปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง ในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาไชยา ซึ่งเกิดจากผลกระทบด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีปรับลดแรงดันน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในเส้นท่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเส้นท่อบางส่วนมีสภาพค่อนข้างเก่าและอาจมีการชำรุดเสียหาย ทำให้ตะกอนเข้าไปในเส้นท่อได้ง่ายขึ้น โดยในเบื้องต้น กปภ.สาขาไชยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการปรับแผนการระบายตะกอนในเส้นท่อควบคู่กับการบริหารจัดการแรงดันน้ำในเส้นท่อ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ พร้อมกันนี้ กปภ.ข.4 ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

        อย่างไรก็ตาม จากการร่วมกันบูรณาการตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ล่าสุด นายเสริม หึกขุนทด ผอ.กปภ.ข.4 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนวงเงินกว่า 2 แสนบาท ในการปรับเปลี่ยนแนวเส้นท่อ PE ขนาด 225 มม. ระยะทางกว่า 47 เมตร ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองเลยแยกศรีวิชัยมาบรรจบบริเวณการเคหะพุนพิน พร้อมดำเนินการประสานท่อส่งจ่ายเพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(พ) ไปยังหน่วยบริการท่าฉาง กปภ.สาขาไชยาและส่งจ่ายไปยังพื้นที่อำเภอไชยาต่อไป ทั้งนี้คาดว่าเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาไชยาได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน