กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562


กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ ร่วมแก้ปัญหาและช่วยกันหาแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน