กปภ. เตือนปิดระบบประปาภายในบ้านลดปัญหาหลังน้ำท่วม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เตือนปิดระบบประปาภายในบ้านลดปัญหาหลังน้ำท่วม

03 กันยายน 2562


กปภ. เตือนปิดระบบประปาภายในบ้านลดปัญหาหลังน้ำท่วม

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตือนปิดประตูน้ำและระบบประปาภายในบ้านเมื่อต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วม ลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติหลังน้ำท่วม เนื่องจากเมื่อระบบประปาภายในบ้านเกิดการเสียหายในขณะน้ำท่วมจะไม่สามารถสังเกตเห็นและซ่อมแซมได้

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)กล่าวว่า ผลกระทบจากพายุที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยส่งผลให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง หลายจังหวัดต้องประสบอุทกภัยประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เพราะปริมาณน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ กปภ. จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันปัญหาที่มักพบบ่อยหลังจากเหตุน้ำท่วมลดลง คือ ค่าน้ำประปาที่สูงผิดปกติ โดยการปิดก๊อกน้ำภายในบ้านทุกจุดและปิดวาล์วหน้ามิเตอร์น้ำให้สนิท เพราะในช่วงน้ำท่วมหากลืมเปิดก๊อกภายในบ้านทิ้งไว้ รวมทั้งปริมาณแรงดันน้ำอาจนำเศษซากกิ่งไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ถูกพัดพามากับน้ำ ซึ่งเสี่ยงต่อการทำให้ท่อประปาภายในบ้านเกิดชำรุดหรือแตกรั่วในระหว่างน้ำท่วมโดยไม่สามารถสังเกตเห็นได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันมิเตอร์น้ำทำงานผิดปกติในขณะถูกน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง กปภ. ขอความร่วมมือจากประชาชนตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านและทำการซ่อมแซมก่อนใช้น้ำทันที เพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติและไม่ต้องสูญเสียน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นสาเหตุของปัญหาท่อประปาแตกและชำรุดหลายแห่ง ซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงยากแก่การหาจุดที่น้ำรั่วไหล กปภ. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนหากท่านพบเห็นท่อแตก-ท่อรั่ว หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปากรุณาแจ้ง กปภ.สาขาใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า PWA Contact Center โทร. 1662เพื่อประสาน กปภ.สาขาในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน