การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เพื่อติดตามงานที่คงค้าง รายงานผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาส นางสาวทองฤทธิ์  เปรมใจ พนักงานพัสดุ 5  สังกัดงานอำนวยการ

เลื่อนขึ้นข้างบน