การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเสริมสร้างวัฒรธรรมสุจริตประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเสริมสร้างวัฒรธรรมสุจริตประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเสริมสร้างวัฒรธรรมสุจริตประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำโดยนางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตประจำปี 2562 ณ สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา

เลื่อนขึ้นข้างบน